Photos Torrents

Torrent Name Size
Ombyggnad I1372A
added 3 min. ago by statens_maritima_museer
2 KB
En skvadrons stamrekrytskola framför kasern. Skolchef underlöjtnant Melcher Wernstedt.
added 3 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Söndagsskola, 9 söndagsskolebarn och lärare. Adolf Larsson
added 3 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Verkstadsinteriör, maskinhyvel och tre män. Edv. Ljungkvist
added 3 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Utställning, elektriska artiklar, en man. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
4 st stenplattor. Ingenjör Jonsson Nya Asfaltbolaget.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Försök med cykelförband. Inspektion av kavalleriinspektören general G. Gyllenstierna. Här i samtal med överstelöjtn. Henry Peyron K 3.
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Utställning, föreläsningssal. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
6 st stenplattor. Ingenjör Jonsson Nya Asfaltbolaget
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Under försöksperioderna 1933-34 var en del av försökspersonalen förlagda i gymnastiksalen.
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Utställning, porslinsmonter, klädesmonter och en kvinna som syr på symaskin. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Antik byrå. Fröken Ihre
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
På övningsfältet söder K 3 kasern. Hemmarsch efter ridutbildning.
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Rumsinteriör, tre män med musikinstrument. Petrus Hansson c/o Lindskog
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Åskådare vid 8,1 cm granatkastartropps förevisningsskjutningar på Hene.
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Utställning, konfektförsäljning, tre kvinnor. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Rumsinteriör, tre män med damer. Petrus Hansson c/o Lindskog
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Försök med cykeltrupp
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Familj, 4 personer vid stugväggen. Fru Hanna Ersson
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Utställning, AB Elektrolux monter, dammsugande kvinna med dammsugare. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Försök med cykeltrupp.
added 4 min. ago by sveriges_milit_rhistoriska_arv
2 KB
Utställning, frukt och konserver. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Hjälmarsbergs herrgård, tvåvånings herrgårdsbyggnad med frontespis, framsidan. Grosshandlare Gustaf Andersson
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Utställning, villaritningar. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB
Utställning, möbler. Husmoderföreningen.
added 4 min. ago by rebro_l_ns_museum
2 KB